O projektu

AKTUALITA

 

Časopis Pianissimo 2020-2021 6.ročník 1. číslo zde

 _______________________________________________

 


Milí příznivci dětské klavírní literatury,

jsme rády, že vám tímto můžeme předložit materiál, který vznikl z myšlenky obohatit instruktivní repertoár základních uměleckých škol o méně hrané skladby soudobých skladatelů Čech a Moravy. Tato idea dorostla do projektu, který byl plně podpořen Janáčkovou akademií v Brně a jejími pedagogy – zvláště pak doc. MgA. Jaroslavem Šťastným, Ph.D., Mgr. Josefou Hlouškovou a prof. Alenou Vlasákovou. Hudební režie se zhostil Mgr. Aleš Podařil, mistry zvuku byli Ing. Karel Špalek a Mgr. Karel Špalek, design celého projektu zrealizoval Jiří Janíček, svůj hlas CD propůjčil BcA. Martin Hroch a do angličtiny přeložila M.A. Pavla Šimková. Všem těmto i dalším, kteří s námi ochotně spolupracovali, bychom chtěly upřímně poděkovat.

Věříme, že skladby, které jsme pro tento nosič vybraly, jsou důkazem toho, že naše republika se pyšní mnoha autory, jejichž tvorba pro klavír si zaslouží pozornost širší hudební veřejnosti. S velkým překvapením jsme objevovaly krásu těchto miniatur a neustále si připomínaly jedinečnou invenční bohatost a lyriku, typickou pro českou hudbu vůbec.

Pevně doufáme, že tato hudba přinese radost malým i velkým muzikantům a rozezní naše domovy, třídy i pódia novými, občerstvujícími kompozicemi.

 

Vaše absolventky JAMU v Brně

(Šárka Bartošová, Jaroslava Filipová, Elena Knápková, Lenka Pachnerová,Jitka Štěrbáková)

       

Pokud Vás náš projekt zaujal, nabízíme uspořádání semináře. Náš pořad je určen zejména malým klavíristům (1. cyklus) a jejich učitelům. Dětem bude hravou formou jednak představen Projekt Za hranice klávesnice (zahrnující i CD a deskovou hru) a také přiblížena činnost klavíristy výzkumníka :-). Program bude sestaven z krátkých mluvených vstupů o skladatelích, jejichž skladbičky jsou natočeny na CD, z her i živě prováděných klavírních miniatur. Potrvá asi hodinu, na jeho závěru děti samy projekt ohodnotí. Poté bychom rády uspořádaly besedu s přítomnými pedagogy o klavírní instruktivní literatuře, velice by nás zajímaly vaše zkušenosti, názory, zajímavé skladbičky, které máte ve vašich archivech, vaše regionální instruktivní literatura pro klavír. Našim záměrem je oživení zájmu o naši soudobou tvorbu a obohacení repertoáru. Projekt je realizován absolventkami oboru klavír a klavírní pedagogika HF JAMU.