Kategorie: Autoři

FRANTIŠEK SCHÄFER

FRANTIŠEK SCHÄFER se narodil roku 1905 v Břeclavi v učitelské rodině. Toto povolání bylo odjakživa těsně spjato s hudbou, proto není divu, že první hudební vzdělání získal od otce. Schäfer chtěl být od dětství profesionálním hudebníkem, přesto začal kvůli mat­ce, která si přála mít za syna lékaře, studovat gymnázium. Souběžně ale navštěvoval jako mimořádný posluchač brněnskou konzervatoř v oboru hra na violoncello a obligátní klavír. Po maturitě vstoupil na školu jako řádný student do klavírní třídy Jaroslava Kvapila a během dvou let ji úspěšně dokončil. Absolvoval také mistrovskou školu u V. Kurze. Jako všestranný hudebník ov­ládal kromě klavíru i hru na trubku, pozoun, lesní roh, violoncello, violu, housle atd., zároveň se věnoval kompozici. Od roku 1929 pedagogicky působil na Konzervatoři v Brně (později i na JAMU), mezi jeho významnými žáky vynikal i Jan Novák. K celoživotním zájmům Františka Schäfera patřil motorismus a vysokohorská turistika; zemřel v Brně roku 1966.

Sonatina č. 2 op. 6 je v pořadí druhou z celkového počtu šesti sonatin, které skladatel během svého života napsal. První tři jsou věnovány dětem a jejich jednotlivé věty mají programní názvy vycházející z dětského vnímání světa. Uvedená skladba je složena ze tří částí - humorné Vzpomínky na Clementiho, Čekanky a dovádivého Koníka se zlatou hřívou.


FRANTIŠEK SCHÄFER was born in 1905 in Břeclav into a teacher’s family. As this occupation has always been closely connected to music, it is no wonder that he received his first musical education from his father. Since his childhood Schäfer wanted to become a professional musician. His mother, however, wanted her son to become a doctor and therefore sent him to a grammar school. Simultaneously, he took cello and piano lessons at the music academy in Brno. After leaving the grammar school he continued his education at the music academy in the class of Jaroslav Kvapil and finished the school successfully within two years. A versa­tile musician, besides piano he was proficient in playing the trumpet, trombone, French horn, cello, and violin among others. At the same time he was also active as a composer. Since 1929 he taught at the music academy in Brno and later also at the JAMU. Among his pupils was the famous composer Jan Novák. The lifelong interests of František Schäfer were motor sport and hiking. He died in 1966 in Brno.

Sonatina č. 2 op. 6 (Sonatina No. 2 op. 6) is the second of six sonatinas Schäfer composed during his lifetime. The first three were meant for children and the names of their movements draw on a child’s perceptions of the world. It consists of three parts – the jocular Memories of Clementi, The Chicories, and the playful Horse With a Golden Mane.

print Formát pro tisk