Kategorie: Autoři

KAREL ŠIMANDL

KAREL ŠIMANDL se narodil roku 1963 v Plzni a na tamní konzervatoři vystudoval klavírní hru. Vedle toho navštěvoval soukromé konzultace u skladatele Jana Málka a jeho další studium pokračovalo na JAMU v Brně ve třídě Miloslava Ištvana.

V současné době je zástupcem ředitele na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, věnuje se interpretační činnosti a je členem karlovarského Big Ban­du. Jeho největším zájmem je však stále kompoziční práce, za kterou získává řadu ocenění. Jeho skladby jsou prováděny v USA, Německu, Francii, Estonsku, na Islandu atd. Úspěšně též komponuje filmovou a divadelní hudbu.

Klavírní cyklus Mravenčí svita vznikl v roce 2001 pro syna skladatelovy kamarád­ky Jany Škvarkové z Bánské Bystrice. Cyklus se skládá z pěti skladeb, které využívají co nejjednodušších technických požadavků pro malého klavíristu – např. protipohyb, využití bílých i černých kláves, jednoduché a snadno zapamatovatelné harmonické struktury atd. Poetické skladby jsou navíc doplněné básničkami, které srovnávají pohádkový život mraveniště s životem lidí.


KAREL ŠIMANDL was born in 1963 in Plzeň and studied piano at the Plzeň music academy. He also received private lessons from the composer Jan Málek and continued his studies at the Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno in the class of Miloslav Ištvan.

He is currently deputy headmaster at the primary school and music school in Karlovy Vary, is active as a performer and is a member of the Big Band of Karlovy Vary. Composing, however, continues to be his greatest interest for which he has received a number of prizes. His composi­tions are performed in the United States, in Germany, France, Estonia, Iceland, and elsewhere. He is also successful as composer of film scores and theatre music.

He created his piano cycle Mravenčí svita (Ant Suite) in 2001 as a present for the son of his friend Jana Škvarková from Banská Bystrica in Slovakia. It consists of five compositions which use the easiest possible technical requirements for a young pianist, such as hands mirroring each other, using both white and black keys, or working with harmonic structures that are simple and easy to remember. These lyrical compositions are accompanied by short poems comparing the fantasy land of the anthill to the human world. 

print Formát pro tisk