Kategorie: Autoři

PETER GRAHAM

PETER GRAHAM se narodil roku 1952, vystudoval hru na varhany a kompozici na brněnské konzervatoři a ve studiu pokračoval na JAMU v Brně ve třídě Aloise Piňose.

Skladatel se skrývá v obci Adamov pod jménem Jaroslav Šťastný a vyučuje na brněnské JAMU, kde i každoročně připravuje mezinárod­ní festival Expozice nové hudby. Mezi jeho kompozicemi, které sklízejí velký ohlas i v zahraničí, nalezneme také skladby pro děti - jsou žánrově pestré a chtějí rozehrát klavír jiným způsobem, než je u instruktivní literatury běžné.

O svých Podvratných etudách autor úsměvně píše, že v hudební škole nebyl dobrým žákem a třetí ročník musel dokonce opakovat. Pak ovšem přišla nová paní učitelka a hraní ho začalo bavit. Vzpomíná též, jak chtěl hrát i něco jiného než bylo v notách, a tak si začal vymýšlet…

Peter Graham je znám svou originalitou a nabádá děti, aby se nebály a zkoušely tvořit své první malé kompozice. Pokládá jim otázku: „Co dokáže dvakrát pět prstů? (Málo klavíristů jich má víc...) Děti mohou hrát i jiné věci než si dospělí představují. Jen to zkusit a zaposlouchat se, jak to zní!“


PETER GRAHAM was born in 1952. He studied organ and composition at the music academy in Brno and continued his studies at the JAMU in the class of Alois Piňos.

This elusive artist can usually be found at his hide-out in Adamov under the name of Jaroslav Šťastný. He teaches at the JAMU in Brno where he organizes the annual international festival Expozice nové hudby (New Music Exposition). His compositions for children which, like his other works, enjoy international success combine various musical genres and aim at sounding the piano in ways unusual for piano teaching literature.

Tongue-in-cheek, he says about his Podvratné etudy (Subversive Études) that he was no good pupil at the music school and even had to repeat the third year. Then, however, a new teacher came and he started to enjoy the lessons. He also recalls that he wanted to play something else than there was in the textbook and began making up his own music...

Peter Graham is well-known for his unique ideas and originality and encourages children to try and create their own small compositions. His question for them is: “What can two times five

fingers do? (There aren’t many pianists who have more than that). Children can play other things than the grown-ups want or expect. Just try and listen how it sounds!”

print Formát pro tisk