Kategorie: Autoři

PETR EBEN

PETR EBEN se narodil roku 1929 v Žamberku a pocházel z židovské učitelské rodiny. Základy hudebního vzdělání získal v Českém Krumlově, dalšího formování se mu dostalo v rakouském cisterciác-kém klášteře, kde v době školních prázdnin v letech 1942 a 43 zastával funkci varhaníka.

Na pražské AMU vystudoval klavír ve třídě Františka Raucha a skla-dbu u Pavla Bořkovce. Pedagogicky působil na Karlově univerzitě v Praze a na pražské AMU, vedl přednášky a kurzy doma i v zahraničí. Vedle komponování vynikal jako skvělý hráč a improvizátor na klavír i varhany.

Je otcem tři synů - Kryštofa, Marka a Davida, kteří spolu založili známou hudební skupinu „Bratři Ebenové“.

Skladatelova rozsáhlá tvorba pronikla snad do všech hudebních žánrů; zahrnuje díla komorní, sólová, orchestrální, operu a jiné, nechybí ani řada instruktivních miniatur pro klavír, které si získaly oblibu u dětí i pedagogů. Petr Eben zemřel roku 2007.

Jarní motiv je optimistická skladba, která v žácích už svým názvem a tóninou C dur evokuje nastávající čas jara. Rondino pro kluky je vedle toho zcela kontrastní, a to nejen tóninou c moll, ale celkovým rytmickým a energickým nábojem, umocněným akcenty, sforzaty a chromatickými motivy. Variace na lidovou píseň Žežuličko, kde jsi byla svědčí o Ebenově velké inspiraci lidovou písní. Jedná se o hráčsky náročnější cyklus šesti variací, obsahující technickou bravuru, zpěvnou lyriku i rytmickou pregnantnost.


PETR EBEN was born in 1929 in Žamberk into a Jewish teacher’s family. He received his first music education in Český Krumlov and continued to gain musical knowledge and experience in a Cistercian monastery in Austria where he acted as organist during the summer holiday in 1942 and 1943.

He studied piano at the AMU in Prag with František Rauch and composition with Pavel Bořkovec. He taught courses at the Charles University in Prague and at the AMU and gave lectures both in Czechoslovakia and abroad. Apart from his fame as a composer he was also highly regarded as piano and organ player and improviser.

He was the father of three sons - Kryštof, Marek, and David – who have started the well-known band „Bratři Ebenové“ (The Eben Brothers).

Eben’s extensive body of work seems to cover all imaginable music genres: it includes chamber music, solo and orchestral works, an opera, and naturally also a number of piano teaching pieces which are both the teachers‘ and the pupils‘ favourites. Petr Eben died in 2007.

Jarní motiv (A Spring Theme) is an optimistic piece which evokes with both its name and its C-major key the coming of spring time. Rondino pro kluky (Rondino for the Boys) stands to it in contrast, with its C-minor key and its overall rhythm and energy which is emphasized by accents, sforzatos, and chromatic-scale motifs. Variations on the folk song Žežuličko, kde jsi byla (Where Were You, Cuckoo) bear witness to the way Eben drew inspiration from folk songs. It is a cycle of six variations, slightly more demanding of the player’s skills, which features brilliance of technique, lyrical melodiousness, and rhythmical precision. 

print Formát pro tisk