Kategorie: Autoři

ZDENĚK BLAŽEK

ZDENĚK BLAŽEKse narodil v roce 1905 v Žarošicích u Hodonína a pocházel z kantorské rodiny. V Brně začal navštěvovat klasické gym­názium, pak pokračoval na gymnáziu v Boskovicích, kde vznikly jeho první kompoziční pokusy. Po maturitě vystudoval skladbu na brněnské konzervatoři u Viléma Petrželky, dirigování u Františka Neumanna; na klavír docházel k Růženě Kurzové, později pak k Ludvíku Kunderovi. Absolvoval též studium hudební vědy u Vladimíra Helferta a dále Mistrovskou školu pražské konzervatoře ve třídě Josefa Suka.

V roce 1941 byl jmenován profesorem skladby na brněnské konzervatoři a od roku 1947 zde zastával ředitelský post po dobu patnácti let.

Jako skladatel tíhnul k lyrickému vyjádření, nejvýznamnější je jeho vokální tvorba v podobě skladeb pro sbor a písňových cyklů. V závěru života pobýval na Českomoravské vrchovině, kde vytvořil většinu svých posledních opusů. Zemřel roku 1988 v Novém Městě na Moravě.

Písničky na dobrou noc op. 85a, s podtitulem 10 instruktivních skladbiček pro nejmenší na čtyři ruce, byly napsány roku 1967. Krátké lyrické skladbičky, navozující náladu „před usnutím“ jsou navíc okořeněny o prvky tanečnosti a humoru. Svoji líbivou melodikou umožňují již začínajícím klavíristům nahlédnout do tajemství čtyřruční hry.


 

ZDENĚK BLAŽEK was born in 1905 in Žarošice near Hodonín into a teacher’s family. His first attempts at composition took place during his time at the grammar school, first in Brno and later in Boskovice. After finishing school he studied composition at the music academy in Brno with Vilém Petrželka, conducting with František Neumann, and piano with Růžena Kurzová and later Ludvík Kundera. He also studied musicology with Vladimír Helfert and participated in the master classes of Josef Suk in Prague. In 1941 he became Professor for composition at the music academy in Brno. In 1947 he became the academy’s headmaster, a post which he held for fifteen years.

As a composer he preferred lyrical expression. The most significant of his works are his vocal compositions: choir music and song cycles. He spent the end of his life in the Bohemian-Moravian Highlands where he composed most of his last works. He died in 1988 in Nové Město na Moravě.

Písničky na dobrou noc op. 85a (Good Night Songs op. 85a), subtitled 10 instruktivních skladbiček pro nejmenší na čtyři ruce (10 four-handed teaching pieces for small children) were composed in 1967. These short lyrical pieces evoke a mood just before falling asleep and are “peppered“ with jocular and dance-like components. Their appealing melody pattern lets the piano begin­ners get a taste of the secrets of the piano duet. 

print Formát pro tisk