Kategorie: Články a sborník

Za hranice klávesnice

Asi každý klavírní pedagog ZUŠ bude souhlasit: na základním stupni uměleckých škol znějí až na výjimky stále stejné skladbičky, učitelé zadávají zejména tzv. ověřené kusy a k současné tvorbě přistupují někdy až s despektem. Anebo druhý častý případ – nové hudbě se nebrání, ale zužují ji pouze na populární a podbízivou tvorbu, která svoji podprůměrnou hudební kvalitu schovává za líbivé ilustrace, přitažlivé názvy, povrchní efekty. Přitom česká klavírní instruktivní literatura má ve světě výsadní pozici a je právem považována, díky své poetičnosti, různorodosti a citovému bohatství. Za naprostou špičku. Poukázat na tento fakt a znovu oživit zájem o naše skladby pro děti si dal za úkol projekt „Za hranice klávesnice“.

Na jeho počátku byla myšlenka prof. Aleny Vlasákové, aby každý ze studentů posledního ročníku  nově vzniklého oboru Klavír a klavírní pedagogika nahrál cyklus instruktivních skladeb. První budoucí absolventky tohoto oboru – Šárka Bartošová, Jaroslava Filipová, Elena Knápková, Lenka Pachnerová a Jitka Štěrbáková - se rozhodly využít prostředků určených pro specifický výzkum HF JAMU, aby se touto problematikou mohly zabývat hlouběji, a po svém schválení na počátku roku 2012 tak vzniká projekt „Inovace klavírního repertoáru základních uměleckých škol se zaměřením na méně známé instruktivní skladby českých autorů 20. a 21. století“, později nazvaný „Za hranice klávesnice“.

Studentky, pod vedením řešitele projektu doc. MgA. Jaroslava Šťastného PhD. a Mgr. Josefy Hlouškové (vyučující předmět Instruktivní literatura), provedly výzkum v knihovnách a archivech a skladby, které je nejvíce zaujaly, nastudovaly. Jednalo se o miniatury autorů žijících, či teprve nedávno zemřelých – Zdeňka Blažka, Markétu Dvořákovou, Petra Ebena, Petera Grahama, Zdeňka Lukáše, Jana Nováka, Františka Schäfera a Karla Šimandla. Díky finančním prostředkům získaných z grantu během letních prázdnin natočily CD, na kterém se ocitlo 62 dvou- i čtyřručních skladbiček, z nichž některé ani nebyly dosud vydány! Na této pestré směsici si můžeme zřetelně uvědomit, jak různorodá je naše nově vznikající instruktivní literatura. Najdeme v ní typicky českou lyriku, ale i živelné rytmy, hloubku i hravost a vtip. Zároveň vyjadřuje myšlenku Petera Grahama, že „děti mohou hrát i jiné věci než si pro ně dospělí představují. Jen to zkusit a zaposlouchat se, jak to zní!“. K CD vznikla i desková hra, která chce malé posluchače žertovnou formou blíže seznámit s „pány skladately“ a vnést nová jména do povědomí dětí. Třeba jednou, až povyrostou, rádi půjdou na koncert soudobé hudby, protože k těmto skladatelům budou mít vytvořený vztah už z dětství. Hra svým designem – jedná se v podstatě o „Člověče nezlob se“ na mapě České republiky – kopíruje dvojí zaměření projektu: zájem o regionální autory i úmysl hledat hudbu jinou, za hranicemi běžně hraných skladeb.

Tím tento projekt ale zdaleka neskončil. Po křtu CD a prezentaci na Metodickém centru HF JAMU, která sklidila velmi kladné ohlasy, vkročil do své druhé fáze. V ní se od února 2013 budou konat semináře na českých a moravských ZUŠ, při kterých bude nejen představováno CD, ale které  zahrnou i průzkum místních archivů za cílem dalšího obohacení instruktivní klavírní literatury a diskuze s pedagogy a žáky základních uměleckých škol. Zároveň byla oslovena řada skladatelů, kteří na nově vzniklé webové stránky zusklavir.jamu.cz přispějí svými skladbičkami. Ty budou moci učitelé klavíru využít ve své výuce a na oplátku jejich autorům poskytnout zpětnou vazbu.

Je našim velkým přáním, aby i po svém ukončení na konci únoru 2013 projekt zůstal živý, představoval jakýsi komunikační most mezi skladatelem a učitelem a podporoval vznik nové instruktivní tvorby i udržování povědomí našeho národního hudebního bohatství.

Elena Knápková, studentka DSP

print Formát pro tisk