O nás

Šárka Bartošová

Narodila se do hudebnické rodiny. Ve věku 5 let se začala pod vedením svého otce věnovat klavíru.  Chodila na ZUŠ k p. uč. Evě Zavadilové v Moravských Budějovicích a později v Ostravě k p. uč. Evě Dubické. Úspěšné přijetí na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do třídy Mgr. Hany Kundrátové vyvrcholila po 6 letech absolventským koncertem s Janáčkovou filharmonií, provedení skladby C. Francka- Symfonické variace. Od roku 2006 až 2012 studovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Mgr. Josefy Hlouškové obor hra na klavír a klavírní pedagogika. Koncertovala nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí (Německo, Rakousko, USA) a v letech 2010-2011 absolvovala úspěšnou stáž na Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart ve třídě profesora Hanse Petera Stenzla. Vystupuje v klavírním duu s Elenou Knápkovou. V roce 2013 - 2014 se věnovala externě pedagogické a koncertní činnosti v Putianu v Jižní Číně, v současné době působí na základní umělecké škole Orchidea v Brně.

Jaroslava Filipová

S hrou na klavír začala na ZUŠ Polička, poté byla přijata na Konzervatoř v Pardubicích. Dále pokračovala ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc. Ivana Gajana a prof. Jaroslava Smýkla v oboru hra na klavír a klavírní pedagogika. V letech 2010 až 2011 úspěšně absolvovala zahraniční stáž v Dráždanech na Hochschule fur Musik, kde studovala ve třídě prof. Gunnara Naucka. Během studia se zúčastnila domácích i zahraničních soutěží a kurzů např. Concertino Praga, Virtuosi per musika di Pianoforte Ústí nad Labem, pro Bohemi Ostrava, Citta di Padova, mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Meissen. V současné době se věnuje pedagogické, koncertní a komorní činnosti

Elena Knápková

vystudovala klavírní hru na Janáčkově akademii múzických umční v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského PhD. Během svého studia dosáhla mezinárodních soutěžních úspechů. Patří k nim 2. cena v Concorso Internazionale Valsesia, Premio Monterosa Kawai (2008) v Itálii, 2. cena v Concours national de France v Paríži (2009) a 1. cena a absolutní vítezství v souteži Accademia Musicale Romana v Ríme (2011). Během svého magisterského studia se začala hlouběji věnovat interpretaci francouzské hudby, program jejího absolventského koncertu byl sestaven výhradně z ní (díla francouzských clavecinistu a skladby C. Debussyho a M. Ravela). Vedle sólové hry se věnuje i komorní hře a vystupuje v klavírním duu se Šárkou Bartošovou (i zde se zaměruje hlavně na francouzskou hudbu). Na svém absolventském koncertu se tak představila i jako cembalistka. V září 2012 byla přijata na doktorské studium na HF JAMU v oboru Interpretace a teorie interpretace – zabývá se klavírním dílem Oliviera Messiaena. Působí jako pedagog klavírní hry a korepetitor na ZUŠ Veveří v Brně.

Lenka Pachnerová

se narodila v Plzni a na klavír začala hrát v 7 letech, v roce 2006 úspěšně ukončila Konzervatoř Plzeň pod vedením prof. Anny Černé. Nyní je posluchačkou 2. ročníku magisterského studia JAMU v Brně ve třídě doc. Vladimíry Slávikové a současně absolvuje roční stáž ve Stuttgartu na Hochschule für Musik u prof. Hanse - Petra Stenzla. Během studií se zúčastnila několika klavírních soutěží a mistrovských klavírních kurzů a lekcí pod vedením prof. Jiřího Skovajsy, doc. Jana Jiraského, prof. Arkadi Zenzipéra, doc. Daniela Buranovského, Avnera Arada atd. Aktivně se věnuje čtyřruční a komorní hře, spolupracuje se smyčcovými a pěveckými tělesy a též pedagogicky působí na základních uměleckých školách v Brně a Plzni. Koncertuje doma i v zahraničí, pravidelně se účastní charitativních koncertů nejen na poli vážné hudby. Část její bakalářské práce na téma Improvizace jako prostředek k rozvíjení hudební tvořivosti byla s pozitivním ohlasem otištěna v časopise Talent. 

Jitka Štěrbáková

pochází z Náchoda a hudbě se věnuje od 5ti let. Hru na klavír vystudovala na konzervatoři v Pardubicích u klavírních pedagogů a interpretů MgA. Martina Hršela a MgA. Zdeňky Kolářové, kteří společně tvoří Pražské klavírní duo. Absolvovala zde  Mozartovým koncertem A dur s doprovodem orchestru studentů konzervatoře. Její závěrečná práce „Šamanismus a šamanská hudba“ byla publikována v časopisu Talent. Od roku 2007 je posluchačkou hudební fakulty JAMU v Brně pod vedením odb. as. MgA. Alice Rajnohové. Bakalářské studium uzavřela diplomovou prací zabývající se problematikou klavírní výuky a výchovy dětí s autismem. Roku 2010 pokračuje do navazujícího magisterského studia, obor Hra na klavír a klavírní pedagogika. V následujícím roce absolvovala úspěšnou stáž na Conservatoire de Strasbourg, kde navštěvovala hodiny klavíru u prof. Dany Rouet, dále jazzové interpretace, cembala, komorní hudby, zpěvu a účastnila se  také worshopů improvizace. V České republice koncertovala s Komorním orchestrem Slávy Vorlové, se Swing Sextetem a Relax Bandem. Jako klavírní pedagožka působila od roku 2005 v ZUŠ Náchodě, Hronově a nyní v Brně. Mimo sólovou klavírní a pěveckou činnost se věnuje spolupráci se sólisty a ansámbly.