Zdroj: http://zusklavir.jamu.cz/index.php?a=autori/zdenek-lukas  |  Vydáno: 1.3.2013 14:18  |  Autor: zusklavir

ZDENĚK LUKÁŠ

ZDENĚK LUKÁŠ se narodil roku 1928 v rodině amatérských hudebníků a velkých příznivců domácího muzicírování. Prvo­rozený syn tak od dětství tíhnul k hudbě, ale nakonec dal ve studiu přednost učitelskému ústavu před konzervatoří. V roce 1951 nastoupil do vojenské služby v Plzni, později se stal redaktorem Plzeňského rozhlasu a založil dodnes známé těleso Česká píseň.

Ve skladbě se soukromě vzdělával u Jaroslava Řídkého na AMU v Praze, jeho další tvorbu ovlivnilo i pozdější setkání se skladateli Otmarem Máchou a Miloslavem Kabeláčem. Po přestěhování do hlavního města vyučoval vedle komponování na pražské konzervatoři, spolu s dalšími soudobými skladateli založil spolek Quattro s cílem tvořit nejen hudbu moderní, ale především posluchačsky srozumitelnou. Zdeněk Lukáš zemřel 13. července 2007, je znám hlavně svou sborovou tvorbou, ale odkázal hudebnímu světu i mnoho symfonických, komorních i sólových děl.

Tři písně pro klavír op. 91 pocházejí z Vánoc roku 1972 a jsou věnovány dceři Evě. Tyto poet­icky laděné a hudebně přehledné drobotiny s názvy Píseň vypráví, Píseň vyznává a Píseň tančí, vycházejí zcela zřetelně z tradice lidové písně. Základním stavebním prvkem je tak především zpěvná melodie s drobnými rytmickými obměnami, doprovázená kvintou. Odlišný chara-kter skladbiček, zvláště pak třetí část, dává celému cyklu svěžest a zaručuje mu posluchačskou náklonnost.


ZDENĚK LUKÁŠ was born in 1928 into a family of amateur musicians where domestic music-making was the rule. Their first-born son was thus attracted to music since his early childhood, but eventually decided to become a teacher instead of studying at the music academy. In 1951 he entered the compulsory military service in Plzeň. Later he became an editor of the Plzeň Radio and founded the well-known ensemble Česká píseň.

He took private composing lessons with Jaroslav Řídký at the Academy of Music and Performing Arts (AMU) in Prague. Later on, he became acquainted with the composers Otmar Mácha and Miloslav Kabeláč who further influenced his work. He moved to the capital and besides compos­ing he also taught at the Prague music academy. Together with his contemporaries he founded Quattro, an association of composers with the goal to create music which was not only modern but also accessible for the listeners. Zdeněk Lukáš died on July 13, 2007. He is best known for his choir music, but his symphonic, chamber, and solo compositions also constitute an important part of his legacy.

He composed his Tři písně pro klavír op. 91 (Three Songs for Piano op. 91) at Christmas in 1972 and dedicated them to his daughter Eva. The individual parts are called The Song’s Story, The Song’s Confession, and The Song’s Dance. The style of these miniatures with their lyrical quality and simple arrangement clearly owes much to the tradition of the folk song. The basic component here is the song-like melody with small rhythmical changes, accompanied by a fifth. The diversified nature of the pieces, especially of the third one, makes the whole a uniquely fresh composition favoured by the listeners.